M ČR v karate Goju ryu 2020 ZRUŠENO

Vážení předsedové klubů Českého svazu karate Goju ryu,

oznamuji Vám tímto, že i přes velkou snahu uspořádat M ČR 2020, byť i v omezeném formátu tak, aby vyhovovalo vládním opatřením, se nám náš záměr nepodařil. V příštím roce, dovolí-li nám to podmínky, by měly soutěže probíhat ve standardním formátu, tedy tři kola NP a M ČR.

Děkuji Vám za spolupráci v této nelehké době a přeji Vám a Vašim rodinám krásné Vánoce a hodně zdraví do roku 2021.

S pozdravem
Ing. Jiří Boček, MBA
předseda