Seminář s Ernie Molyneuxem 7 Dan IOGKF

          O posledním dubnovém víkendu se město Jindříchův Hradec stalo centrem Karate pro všechny členy České Asociace Okinawského Goju-Ryu Karate a pro příznivce organizace International Okinawan Goju Ryu Karate Do Federation (I.O.G.K.F.) z České i Slovenské republiky.

          Již popáté pozval klub Okinawan Karate Klub TJ Slovan Jindřichův Hradec světově uznávaného mistra karate Goju Ryu z Anglie, pana Ernieho Molyneux.

[inspic=130,,,0]

          Sensei Molyneux začal cvičit karate v roce 1972. Předtím se  věnoval judu a boxu. Jeho prvním učitelem byl profesionální instruktor Bob Greenhalgh. Sensei Molyneux cvičil v dojo v Liverpoolu až do roku 1977, kdy bylo uzavřeno. Pokračoval pak ve cvičení s Bobem Greenhalghem v dojo v Manchestru a sám vyučoval ve svém dojo v Childwall District v Liverpoolu. V této době se Molyneux Sensei začal věnovat turnajům, pro které také docházel do Shotokan karate dojo jednou týdně, aby se zlepšil v sportovním kumite. Toto dojo mělo mnoho černých pásů a někteří ze starších zápasníků byli britskými a evropskými šampiony.V roce 1978 bojoval poprvé na mezinárodním turnaji. Zápasení ho velmi bavilo a byl v něm taky velice úspěšný, jak také dokládají četné úspěchy.

          V roce 1974 se díky svému prvnímu učiteli Bobu Greehalghovi dozvěděl o semináři tradičního Karate, kde poprvé setkal se zástupcem IOGKF. Styl ho velice zaujal, upravil podle něj své Kata i Bunkai. Poté se setkával na různých akcích s instruktory IOGKF.

          V roce 1977 poprvé uviděl Higaonnu Morio Senseie. Sensei se právě zotavoval po operaci slepého střeva  a tak nebyl zrovna v nejlepší formě. Přesto na něho učinil veliký dojem a pro Molyneux Senseie se stal od té doby nevyčerpatelným zdrojem inspirace. “Nikdy bych nevěřil, že člověk může mít takovou sílu a přesto se pohybovat s úplnou lehkostí.“ vzpomíná Sensei Ernie Molyneux. Od roku 1986 začal učit Karate i v jiných státech – Holandsku, Švédsku, Portugalsku, Dánsku, Rusku, Ukrajině a v České republice. Pokračuje v myšlence svého učitele, Morio Higaonnu Senseie 9 Dan o uchování tradičního Karate jako celoživotní cesty pro příští generace.

[inspic=131,,,0]

          Po mnohých letech usilovného cvičení a aktivní organizační práce pro organizaci IOGKF v roce 2002 složil přímo na Okinawě zkoušku na 7.dan. I přes svůj vysoký technický stupeň Molyneux Sensei každoročně jezdí na Okinawu za Higaonna Senseiem, kde si podle vlastních slov nechává opravit své chyby a nepřesnosti v technice. Jak říká, Karate Do je celoživotní cesta sebezdokonalování.

          Do České republiky ho poprvé pozval Okinawan Karate Klub TJ Slovan JH poprvé v roce 2001. Od té doby Sensei Molyneux jezdí pravidelně do České republiky, kde se mu líbí. Nejinak tomu bylo i letos.

          Na semináři se zúčastnilo přes 70 cvičících z České i Slovenské republiky. Objevili se zástupci měst Jindřichův Hradec, Praha, Brno, Bratislava, Telč, Studená a Trenčín. Všechny města úzce spolupracují s hlavním trenérem Okinawan Karate Klubu TJ Slovan Jindřichův Hradec, panem Jaroslavem Valentou, 4Dan, který taky organizačně zabezpečoval tenhle seminář. Díky jeho skvělým kontaktům a vztahům přijal Ernie Molyneux Sensei opět pozváni a seminář IOGKF v České republice se  stal skutečností. 

[inspic=132,,,0]

          Molyneux Sensei již tradičně nezklamal. Po jeho příchodu do tělocvičny (Dojo) a srdečném setkání se známými a neznámými se celý seminář začal tréninkem pro hnědé a černé pásky. Nasadil vysoké tempo. První den se probírala Sanchin Kata, která je esencí celého Goju Ryu. Pak se přecházeli Kata Gekisai Dai Ichi, Ni, Shisoochin a Saifa. Molyneux Sensei opravoval detaily Kata a zaměřil se hlavně na rytmiku a načasování Kata. Po něm následoval trénink pro všechny pásky, kde se probírala základní technika na místě i v pohybu. Po oběde byl trénink pro děti, kde bylo fascinující sledovat, jak se mistr světového jména věnuje malým dětem s péčí a trpělivostí sobě vlastní.

          Na odpoledním tréninku Sensei Molyneux opět probíral detaily technik, úvod do zápasu, zápasové kombinace a podobně. Trénink byl pro všechny technické stupně. Sensei Molyneux nasadil vysoké tempo, které udržoval vlastním příkladem. Nespokojil se s počítáním, ale cvičil spolu se všemi stupněmi a jeho nasazení bylo viditelné v každém pohybu.

          Po večerním tréninku následovalo příjemné posezení, kde Sensei Molyneux vzpomínal na své tréninky na Okinawě. Jeho zážitky byly velice čerstvé, protože jenom v březnu se vrátil z několikatýdenního tréninkového pobytu se Senseiem Higaonnou na Okinawě. Do České republiky tak dorazili nejčerstvější informace přimo z Okinawy, čímž se potvrdila kvalita výuky této organizace.

[inspic=133,,,0]

          Na druhý den se začínalo opět tréninkem pro hnědé a černé pásky. Projela se kata Sanchin a Tensho, jakožto dýchací kata, pokračovalo se kata Seiyunchin, Sanseru a Sepai. Projeli se taky různé kombinace technik, které prověřili technickou připravenost cvičících.

          Na tréninku pro všechny pásky se Molyneux Sensei věnoval zápasu. Probíral jednak sportovní kombinace, jednak kombinace pro sebeobranu. Jeho neskutečná rychlost pohybů se tady projevila naplno. Trénink si užívali jak začátečníci, tak pokročilí studenti i trenéři. Po oběde a komorním tréninku pro děti následovali zkoušky na mistrovské stupně Dan. Z českých a slovenských členů České asociace okinawského GojuRyu Karate (ČAOGK) nastoupilo celkem 15  adeptů .Zkoušky byly obzvlášť tvrdé. Probíral se Kihon (základní technika), Kihon Ido (základní technika v pohybu), Kata (formální sestavy), Kata Bunkai (praktické použití formálních sestav), Ippon Kumite (předepsaný zápas), Iri Kumi (volný zápas) a tři a půl hodinová zkouška se končila cvičením Hojo Undo (posilovací cvičení), kde na závěr bylo 100 kliků, 100 sedů-lehů a 100 dřepů.

          Následovalo vyhlášení výsledků zkoušek. Sensei Molyenux vyjádřil potěšení nad ůrovní cvičících i nad úrovní zkoušek. Poděkoval panu Valentovi za jeho tvrdou práci v rozšiřování myšlenek IOGKF , stejně tak i za tvrdou práci v přípravě cvičenců na zkoušky a za vzrůstající úroveň cvičenců v České republice. A pak už následovalo vyhlášení jmen přezkoušených a všem osobně gratuloval k složení zkoušek. Důkazem vysoké úrovně je i to, že všichni zkoušení prošli zkouškami a stali se nositeli dalších mistrovských stupňů. Srdečně blahopřejeme!!!

          Pak už následovalo jenom přijemné posezení v družném rozhovoru s Molyneux Senseiem, kde opět vzpomínal na své treninky na Okinawě, povzbuzoval cvičící do dalšího cvičení a domlouvala se jeho další návštěva v České republice. Na druhý následovalo jenom loučení, které se však neslo ve znamení radosti z další spolupráce a z oboustraně příjemné návštěvy. Již teď se tešíme na příští setkání ať už v ČR, nebo kdekoliv na světe.

          Zbývá už jenom poděkovat členům Okinawan Karate Klubu TJ Slovan Jindřichův Hradec za skvělou organizaci celé akce a taky všem účastníkům tohoto semináře za účast. Doufáme, že se opět brzy setkáme na podobné akci.
                                                                                                

Autor článku: účastník semináře Mgr. Igor Vakoš , Bratislava

                                           www.iogkf.cz, www.kobudo.eu