Talentovaná mládež ČSKGR Kata

30.11. se konal další ze společných tréninků talentované mládeže ČSKGr. Společného tréninku se zúčastnili vybraní karatisté disciplíny kata. Úvodní část tréninkové jednotky byla zaměřena na společné rychlostně-silové zapracování a následný rozvoj specifické rychlosti u vybraných technických prostředků kata. Smyslem hlavní části tréninkové jednotky byl individuálnější přístup a proto byla hlavní část rozdělena na dvě pracovní skupiny s rozdílnými cíli. První skupina ladila soutěžní formu u vybraných závodních kata. Druhá skupina se zaměřila na kata sanseru, její kritická místa, korekci technik a fixaci správného provedení. Závěr tréninkové jednotky byl orientován na společné kompenzační cvičení.