Upozornění – doplnění rodných čísel v databázi ČUBU

Vážení členové ČSKGr,

prosím věnujte pozornost této naléhavé zprávě! V návaznosti na upozornění z MŠMT nedodržení této povinností může mít za následek nepřidělení dotace z MŠMT na činnost a tím pádem i ohrozit chod celého svazu!

Prosíme OBRATEM! o doplnění rodných čísel u všech vašich členů a to i těch, kteří k vám už nechodí, protože všechny tyto data musí svaz nahrát do systému MŠMT zpětně. Zároveň si ověřte jestli jste podali žádost o registraci do rejstříku, která měla být už minulý rok (upozorňovali jsme na to). rejstřík naleznete zde: https://rejstriksportu.msmt.cz (zde vyhledáte svůj klub: https://rejstriksportu.msmt.cz/Verejna/) Každý klub ČSKGr musí být registrovaný v tomto rejstříku!

V současné době věnujte pozornost „zatím“ jen rodným číslům (sportovec nebo trenér) a následně pak informacím o GDPR, prosíme!!!! Tyto data jsou požadované urgentně z MŠMT! Ostatní info v novinkách v systému naleznete v priloženém PDF souboru, které jste už obdrželi ze serveru CUBU.INFO. Pozor! Mimo jiné, pokud nebudete evidovaní v rejstříku neobdržíte dotaci od MŠMT v programu Můj klub!

Ještě doplnění – aby jste si ulehčili práci a nemuseli nastavovat později. V kolonce Sportovní údaje je třeba vybrat jak ČSKe, tak ČSKGr pokud v obou svazech působíte! Viz obrázek.Při kliknutí na sportovec zadáte rok přihlášky a nebo rok kdy jste udělali první trenérskou licenci.
V současné době jde prioritně o rodné číslo, sportovec a nebo trenér. 

====
Upozornění přijaté z MŠMT:
Vzhledem k tomu, že dle § 3e platného zákona o podpoře sportu (č. 115/2001 Sb.) jste povinni jako žadatel o dotaci evidovat v rejstříku (kromě jiného) „jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo sportovců a trenérů evidovaných ve sportovní organizaci …“, prosíme o kontrolu zápisu do rejstříku a případnou úpravu tak, aby zápis odpovídal skutečnosti a mohla vám být poskytnuta dotace v souladu s platnými legislativními pravidly. Veškeré potřebné informace naleznete na internetových stránkách https://rejstriksportu.msmt.cz.
====

Děkujeme za rychlou nápravu!

S pozdravem
Jaromír Musil | Viceprezident a jednatel
Český svaz karate Goju ryu, z.s.