Vedení svazu

Sídlo svazu

Český svaz karate Goju ryu, z.s.
Rygle 23 
644 00 Brno 
Mobil: +420 605 22 66 13
E-mail: office@goju-ryu.cz

IČ: 605 57 273
Spisová značka: L 4854 vedená u Krajského soudu v Brně

Rada spolku

Prezident ČSKGr a člen rady spolku
Ing. Boček Jiří, MBA

Vice-prezident ČSKGr a člen rady spolku
Musil Jaromír

Člen rady spolku
PaedDr. Michal Hrubý, Ph.D.

Odborné komise

Úsek talentované mládeže
Bc. Veronika Mišková

Sportovně technický úsek
Mgr. Jiří Kotala

Rozhodcovský úsek
Ing. Žatka Vít

Trenérsko-metodický úsek
PaedDr. Michal Hrubý, Ph.D.

Vedení reprezentace svazu

Předseda reprezentace ČSKGr
David Dvořák

Trenér Reprezentace – Kumite
David Dvořák
Asistent:
Ing. Pavla Musilová, Ph.D.

Trenér Reprezentace – Kata
PaedDr. Michal Hrubý, Ph.D.
Asistent:
Dr. Martin Čulen

Kontrolní komise

Předseda
Bronislav Puzrla
členové komise
Mgr. Čech Svatopluk
Pjosa Miroslav

Technický servis – Soutěží a seminářů 

Veškeré objednávky technického servisu musí proběhnout e-mailovou komunikací!! Objednávky zasílejte nejpozději 21 dní před akcí. V opačném případě hrozí nedostupnost dopravy.

Nico Musil
E-mail: nico.musil@goju-ryu.cz
Tel.: +420 776 582 566

Webmáster

Linda Hrubá
E-mail: webmaster@goju-ryu.cz