Vedení svazu

Sídlo svazu

Český svaz karate Goju ryu, z.s.
Rygle 23 
644 00 Brno 
Mobil: +420 605 22 66 13
E-mail: office@goju-ryu.cz

IČ: 605 57 273
Spisová značka: L 4854 vedená u Krajského soudu v Brně

Rada spolku

Prezident ČSKGr a člen rady spolku
Ing. Boček Jiří, MBA

Vice-prezident ČSKGr a člen rady spolku
Musil Jaromír

Člen rady spolku
PaedDr. Michal Hrubý, Ph.D.

Odborné komise

Úsek talentované mládeže (TM ČSKGr)
Jaromír Musil – Garant Projektu TM ČSKGr

Trenérský tým TM ČSKGr
Mgr. Karel Imríšek – zodpovědný za SCM Kata
Mgr. Lubomír Vaverka – zodpovědný za SCM Kumite
Bc. Matteo Tamborlani – zodpovědný za SpS Kata
Filip Dvořák – zodpovědný za SpS Kumite
Katarína Dopitová Sámelová – asistentka kata a kumite + administrativní činnost 

E-mail: talentovana.mladez@goju-ryu.cz

Sportovně technický úsek
Ing. Ladislav Jeleček (Předseda STK)
Nico Musil – technická správa
Jaromír Musil 

E-mail: stk@goju-ryu.cz

Rozhodcovský úsek
Ing. Žatka Vít (Předseda KR)
Bronislav Puzrla
Milan Peknik

E-mail: referee@goju-ryu.cz

Trenérsko-metodický úsek
PaedDr. Michal Hrubý, Ph.D. (Předseda TMK)
Mgr. Karel Imríšek
Katarína Dopitová Sámelová

E-mail: tmk@goju-ryu.cz

Vedení státní reprezentace svazu

Předseda reprezentace ČSKGr
David Dvořák

Trenér Reprezentace – Kumite
David Dvořák
Asistent:
Ing. Pavla Musilová, Ph.D.
Filip Dvořák
Mgr. Lubomír Vaverka

Trenér Reprezentace – Kata
PaedDr. Michal Hrubý, Ph.D.
Asistent:
Dr. Martin Čulen
Mgr. Karel Imríšek
Bc. Matteo Tamborlani

E-mail: reprezentace@goju-ryu.cz

Oblast prevence negativních jevů ve sportu (integrity officer) 
a ovlivňování sportovních výsledků

Mgr. Jitka Reguli Čihounková, Ph.D.
kontakt: jitka.cihounkova@goju-ryu.cz

Oblast bezpečného prostředí a ochrany dětí (safeguarding officer) 

Ing. Pavla Musilová, PhD
kontakt: pavla.musilova@goju-ryu.cz

Kontrolní komise

Předseda
Bronislav Puzrla
členové komise
Mgr. Čech Svatopluk
Pjosa Miroslav

Technický servis – Soutěží a seminářů 

Veškeré objednávky technického servisu musí proběhnout e-mailovou komunikací!! Objednávky zasílejte nejpozději 21 dní před akcí. V opačném případě hrozí nedostupnost dopravy.

Nico Musil
E-mail: nico.musil@goju-ryu.cz
Tel.: +420 776 582 566

Webmáster

Linda Hrubá
E-mail: webmaster@goju-ryu.cz