Databáze ČUBU a platba známek 2013

Vážení předsedové,

jak již bylo zmíněno na VH Goju-Ryu, v roce 2013 probíhá zásadní změna v nákupu známek ČUBU, stejně jak tomu je u ČSKe.

Prosíme vás o zadání vaší členské základny do databáze ČUBU a úhrady známek prostřednictvím této databáze.

Známky nebude možné nakoupit na soutěži!!!

Je nutné je zakoupit před soutěží! Při odeslání prezentace pak bude provedena kontrola závodníků komisí STK dle této databáze!

Databázi naleznete zde: http://cubu.csfu.cz

Přihlašovací údaje vám byli zaslána na váš kontaktní e-mail. (Pokud vám nebyli zaslány kontaktujte sekretariát ČUBU bojova.umeni@seznam.cz o zaslání)

Postup při zadávání do databáze je následující:

1)      otevřete stránku http://cubu.csfu.cz

2)      klikněte na logo svazu

3)      v pravém horním rohu klikněte na „LOGIN“

4)      Zadejte vaše ID a Heslo

5)      najeďte myší na ikonu „KLUBY“ zobrazí se vám roleta s menu (KONTAKTNÍ ÚDAJE a ČLENSKÁ ZÁKLADNA)

6)      Klikněte na KONTAKTNÍ ÚDAJE a zadejte údaje v levém sloupci (Adresa, Telefon, E-mail, Internet) klikněte na ULOŽIT

7)      U Správně zadaných informací se vám zobrazí zelené zaškrtnutí

8)      Nahrajte logo v pravé části, zadejte kontakt na předsedu a opět ULOŽIT (Opět se zobrazí zelené zaškrtnutí pro správnost)

9)      Opět najeďte na KLUBY a klikněte na ČLENSKÁ ZÁKLADNA

10)   Vložte postupně všechny členy (hlavně ty aktivní co jezdí na soutěže) ostatní můžete vložit později

11)   V případě, že vložíte alespoň jednoho člena do databáze v sekci KLUBY se vám zobrazí další políčko nabídky pod KONTAKTNÍ ÚDAJE a ČLENSKÁ ZÁKLADNA bude ještě „NÁKUP ZNÁMEK“

12)   Klikněte na nákup známek a vyberte všechny členy, kterým chcete zakoupit známky (tuto akci můžete udělat i u ostatních kdykoliv v průběhu roku a dokoupit jim tak známku)

13)   V případě že máte vybrané členy, kterým chcete zakoupit známku objeví se vám nahoře vedle FAKTURAČNÍCH ÚDAJŮ, cena všech známek a tlačítko „VYSTAVIT FAKTURU“

14)   Klikněte na toto tlačítko a bude vám vystavena ZÁLOHOVÁ FAKTURA za známky v PDF (na tomto PDF bude vše potřebné k úhradě, prosím dodržte při platbě VS! k dohledání platby. VS je generován a je jedinečný pro každou fakturaci)

15)   V případě, že odešlete alespoň jednu platbu známek objeví se vám v MENU KLUBY další záložka KONTAKTNÍ ÚDAJE ………. bude ještě „FAKTURY“ zde si můžete kdykoliv stáhnout vaše všechny FAKTURY

16)   V případě že vaše platby byla připsána na účet svazu bude vedle této zálohové Faktury uložena i FAKTURA o zaplacení, kterou si můžete vytisknou a přidat do vašeho účetnictví. Tato Faktura splňuje veškeré náležitosti o účetnictví.  Po zaplacení se vám také u všech členů, kteří mají zaplacenou známku, objeví zelené zaškrtnutí jako u vkládání kontaktních údajů

17) Do 31.3.2013 budou na stránkách v databázi uveřejněni všichni vaši členové zadaní do databáze. Od 1.4.2013 budou zobrazeni jen ti, kteří mají zaplacenou známku pro rok 2013

18)   Další údaje o členské základně:

19)   Při kliknutí na členskou základnu, klikněte na kteréhokoliv člena a zobrazí se vám nabídka vložení všech ostatních informací pro vložení jako je: FOTO, PLATNOST ZNÁMKY, VLOŽENÍ STV KYU/DAN  (vložení posledního STV je nutností pro jiné aplikace, které budou spuštěny následně jako je REGISTRACE NA SOUTĚŽE a REGISTRACE NA ZKOUŠKY STV! )

20)   STV KYU budou zobrazeny všechny ihned, ale STV DAN budou zobrazeny po odsouhlasení dané komise STV DAN

V případě jakýchkoliv informací mě můžete kontaktovat.

S pozdravem

Jaromir Musil
místopředseda

Český svaz karate Goju-Ryu

Website: http://www.goju-ryu.cz
E-mail: musil@gojuryu.cz
Tel.: 00420 608 805 405