Příprava talentované mládeže

Český svaz karate Goju-ryu navázal nově úzkou spolupráci s Fakultou sportovních studií, Masarykovy univerzity v Brně a za přispění Národní sportovní agentury realizuje právě probíhající projekt cílený na systematickou přípravu talentované mládeže. K této spolupráci významně přispěl PaedDr. Michal Hrubý, Ph. D., vedoucí Katedry sportovních her, Fakulty sportovních studií, Masarykovy univerzity v Brně.

Ve středu 23. listopadu 2022 mohla talentovaná mládež nově trénovat v moderních univerzitních prostorech určených ke studiu úpolových sportů. Cílem projektu je, zkvalitnění podmínek pro systematickou a dlouhodobou sportovní přípravu mládeže v rámci Českého svazu karate Goju-ryu. Důraz bude kladen na rozvoj sportovních schopností a specifických dovedností. Zároveň cílíme na zvýšení konkurenceschopnosti a sebevědomí závodníků na mezinárodním závodním poli v obou odvětvích kata i kumite, za využití nejmodernějších tréninkových postupů zrcadlících moderní trendy mezinárodního závodního karate.

Věříme, že tato jedinečná možnost využít péči odborného a zároveň závodně zkušeného trenérského týmu, ve spojení s výhodami profesionálního dojo, pod záštitou Českého svazu Goju-ryu a Masarykovy univerzity, se významně projeví v celkovém zkvalitnění výkonů u vybraných závodníků, nejen po fyzické, ale i psychické stránce a významně pozitivně posílí zapálení pro sport a již tak skvělého týmového ducha našeho svazu.

Trenérskou péči poskytovanou cvičencům bereme i jako poslání a přistupujeme k ní zodpovědně a cílevědomě s jasnou, jednotnou a předem stanovenou progresivní koncepcí.

Děkujeme za vaši spolupráci,

trenérský tým talentované mládeže Českého svazu karate Goju-ryu.