Seminář OGKK & IOGKF v Jindřichově Hradci 2015

Dne 21. 2. 2015 proběhl v Jindřichově Hradci seminář dvou línií působících v České republice a to OGKK & IOGKF pod vedením trenérů Jaromíra Musila, OGKK (6.Dan) a Jaroslava Valenty, IOGKF (5.Dan).

Programem pro čtyřhodinový seminář byl nácvik technik, kata Goju ryu a jejich bunkai(aplikací).
Niže naleznete propozici a fotografie z tohoto semináře.