Změny pravidel karate WKF od 1.1.2009

              od 1.1.2009 Světová organizace karate uvedla v platnost nová pravidla karate WKF. Tyto pravidla byla aplikovaná poprvé na Mistrovství Evropy mládeže v Paříži ve dnech 28.1.-1.2.2009.

             Zde vám nabízím nahlédnutí na některé změny v pravidlech. Tyto pravidla budou aplikovaná i na soutěžích Českého svazu karate Goju Ryu a to od 1.kola NP konaný v Hustopečích u Brna.  Školení na tyto navá pravidla proběhnou na školení dne 13.2.2009 v Hustopečích. Ve dnech 21.-22.2.2009 proběhne školení na tyto pravidla i na Českém svazu karate. Platnost těchto pravidel bude od první následující soutěži po školení a to na všech nominačních a postupových soutěží ČSKe. Veškeré informace budou uveřejněny na stránkách www.czechkarate.cz.

Změny pravidel WKF verze 6 platné od 1.1.2009:

Proč změny??
1.) Od 1.1.2009 přišla v platnost změna kategorii a to zejména kategorie CADET (14-15 let) a JUNIOŘI (16-17 let)

2.) Usnadnění pravidel jak pro rozhodčí tak i pro oka diváka (laika karate) a také z důvodu zamezení zveličování zranění a jiné…

Změny Pravidel:

1.) V kategorii CADETI (14-15 let) zavedení ochranné přilby a chránič hrudi. (Je to z důvodu zabezpečení bezpečí pro děti v této kategorii a také zejména na podnět Olympijského výboru)

2.) Délka zápasů pro jednotlivé kategorie:
          – muži 3.minuty (v bojích o medaile 4.minuty)
          – ženy 2.minuty (v bojích o medaile 3.minuty)
          – ostatní kategorie vždy 2.minuty

3.) Atoshibaraku je 10 sec. před koncem zápasu!

4.) Bodování:
     Sanbon – kopy na „Jodan“ a jiná bodovaná technika po shození, uklouznutí
                       svojí vinou nebo podražením protivníka
     Nihon – kopy na „Chudan“
     Ippon – „Chudan“, „Jodan“ tsuki, uchi

5.) Pozor CADETI a JUNIOŘI stejná pravidla!!
V kategorii kadeti a junioři není dovolen žádný kontakt techniky rukou (včetně chrániče hlavy) a pouze lehký kontakt (dotek) nohou na „Jodan“.  Bodovací vzdálenost se zvyšuje na 10cm od tváře, hlavy nebo krku. (zůstává 5 cm pro kategorie 18+).

6.) Držení a pokus o hod nebo podmet je skrácen na 2 sec.!!!

7.) Encho-Sen je nahrazeno SAI-SHIAI = nový zápas v délce 1.minuty v případě nerozhodného výsledku nastávý Hantei. V Sai-Shiai se ruší všechny tresty, napomenutí a body!!

8.) Zveličování zranění, simulování se trestá v jakékoliv míře nejméně však KEIKOKU a 1.bod se připisuje soupeři. Za zveličování zranění je možné udělit hned HANSOKU!!

9.) Nebezpečné hody a pokusy o nebezpečné hody jsou trestány vždy Kategorii 1. Uchopení obou nohou soupeře spadá do kateborie pokusu o nebezpečný hod!

10.) V kategorii 2 – tresty je přidáno pozice tělo na tělo bez pokusu pokračování v boji.

11.) V případě udělení MUBOBI ale nesmí být udělen útočníkovi trest za KONTAKT!

12.) Gesto MIENAI a PŘEHODNOCENÍ situace se ruší!
Jakmile hlavní rozhodčí zavolá „Yame“, soudci stáhnou praporky a vyčkají návratu hl.rozhodčího na místo. Hl.rozhodčí následně signalizuje důvod přerušení zápasu a soudci signalizují své finální rozhodnutí. Hl.rozhodčí rozhodne dle většiny.

Změny Pravidel v oblasti kata:

1.) počet rozhodčích na kata je 5 soudců

2.) Bunkai Kata je aplikované ve finále a v souboji o třetí místo

Detailní rozebrání pravidel bude provedeno na následujcích školeních. Překlad Anglické verze do českého jazyka s dodatky ČSKe bude uveřejněn v nejbližších dnech na stránkách www.czechkarate.cz a www.goju-ryu.cz.