Zrušení sportovních akcí ČSKe Goju ryu

Vážení karatisté,

v souvilosti s vyhlášením nouzového stavu vládou ČR a dalších bezpečnostních opatření v rámci ochrany obyvatelstva před šířením koronaviru COVID-19 na území ČR se ruší (termínově odkládají) veškeré plánované soutěže a akce, a to až do odvolání.

Prosím, dodržujte všechna nutná zdravotní opatření, abychom se po uvolnění situace mohli všichni ve zdraví vrátit na společné tatami.

O případném dalším vývoji Vás budeme včas informovat.

S pozdravem

Ing. Jiří Boček, MBA
předseda ČSKe